POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest Piotr Jakubowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pepita Piotr Jakubowski, NIP 6762128049, REGON 121426 (dalej „Administrator”).

Jak uzyskujemy dane osobowe

Korzystnie z danych osobowych Użytkowników wynika z tego, że zdecydowali się dokonać zakupów w sklepie internetowym pepita.pl lub wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub w inny sposób przekazali dane z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu.

Jak używane są dane osobowe

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach:

 1. zawarcia i realizacji zamówień i umów sprzedaży pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na warunkach opisanych w Regulaminie – na podstawie umowy zawartej z Administratorem poprzez akceptację Regulaminu,
 2. prowadzenia konta Użytkownika na stronie Sklepu – na podstawie umowy zawartej z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację Regulaminu,
 3. przeprowadzenie procesów reklamacyjnych – na podstawie obowiązku Administratora,
 4. marketingu własnych Produktów i usług Administratora, w tym poprzez przesyłanie za uprzednią zgodą wiadomości zawierających informacje handlowe, w szczególności w formie Newslettera, w formie Powiadomienia o dostępności – na podstawie zgody Użytkownika,
 5. innych, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej nie jest obowiązkowa. Gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (newsletter) na jego adres e-mail będą wysyłane wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych Produktach dostępnych w Sklepie.

W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

 • Adres e-mail
 • Dane adresowe – adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość
 • Numer telefonu
 • Imię i nazwisko

W przypadku skorzystania z usługi Newslettera lub Powiadomienia o dostępności Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym.

Dane osobowe Użytkownika są zabezpieczone przez Administratora przed nieupoważnionym użyciem, modyfikacją lub zniszczeniem przez użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Cookies

Administrator korzysta z plików cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj -wyszukiwarki, język, godziny dostępu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • Dostosowywania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika – jego rodzaj (np.: laptop, smartphone, tablet) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do możliwości urządzenia końcowego,
 • Upewnienia się, że Użytkownicy odczytali informację o Cookies.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Możemy rozróżnić dwie kategorie plików cookies:

Z uwagi na czas życia cookies:

  1. Pliki stałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony zawarty w parametrach pliku lub do czasu ich fizycznego usunięcia z urządzenia końcowego przez Użytkownika
  2. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia przez niego strony internetowej Sklepu.

Z uwagi na cel jakiemu służą plik cookies dzielimy na:

  1. Pliki statystyczne które służą do zbierania anonimowych statystyk dotyczących Sklepu
  2. Pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych
  3. Pliki funkcjonalne, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Sklepu.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Dane osobowe nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom, poza tymi które posiadają odpowiednią podstawę prawną, w szczególności, jeśli dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, w tym w szczególności podmiotom dostarczającym towar, podmiotom realizującym płatności internetowe.

Międzynarodowy transfer danych osobowych

Serwery Sprzedawcy znajdują się w Unii Europejskiej. Dane Użytkownika mogą zostać przekazane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wszystkie z nich spełniają wymagane zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych obywateli państw członkowskich UE.

Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora tak długo, jak długo jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (w zakresie wykonania na rzecz Użytkownika zawartych przez niego umów – np. dane kontaktowe, zapis korespondencji i zapisy transakcji), do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody (w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody) lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu.

W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub zgody na przesyłanie informacji handlowej poprzez wysyłkę wiadomości mailowej zawierającej informację o cofnięciu zgody i wskazaniu, o którą zgodę chodzi na adres sklep@pepita.pl. Po odwołaniu zgody/zgód Użytkownik nie będzie otrzymywał materiałów marketingowych ani informacji handlowych pochodzących od Administratora. Wycofanie zgody/zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora poprzez wysyłkę wiadomości mailowej zawierającej taki sprzeciw należy przesłać na adres: sklep@pepita.pl.

Po wniesieniu sprzeciwu Użytkownik nie będzie otrzymywał żadnych materiałów marketingowych od Administratora.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się mailowo z Administratorem na adres sklep@pepita.pl.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 1. prawo do informacji w jaki sposób są przetwarzane dane Użytkownika,
 2. prawo do dostępu i aktualizacji danych Użytkownika,
 3. prawo do usunięcia danych Użytkownika,
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych Użytkownika,
 5. prawo zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych Użytkownika,
 6. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Użytkownika,
 7. prawo do przeniesienia danych Użytkownika.

 

Czas realizacji żądań oraz odpowiedzi na pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych

Administrator zrealizuje żądanie lub udzieli odpowiedzi na pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika w możliwie jak najkrótszym terminie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania żądania lub zadania pytania.

 

Organ właściwy do wniesienia skargi

Organem właściwym do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Aktualizacja Polityki Prywatności

Sprzedawca może aktualizować Politykę Prywatności przez publikację nowej wersji na stronie internetowej Sklepu, ze wskazaniem daty publikacji.

 

 

 

 

 

 

Powiadom o dostępności We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.